Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 24 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยห้วยจระเข้ หมู่ที่ 8,9-ซอยสุขสันติ หมู่ที่17 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
16/03/2558
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซิล ซอยวันทาประชาราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
19/01/2558
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรื่อง เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
15/01/2558
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน
15/01/2558
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน
15/01/2558
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19/11/2557
54
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.นาพญา เรื่อง ประกอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
13/11/2557
54
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.นาพญา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อไปสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
13/11/2557
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
06/03/2557
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
06/02/2557
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556
24/12/2556
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
20/11/2556
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556
18/11/2556
46
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
25/01/2556
699
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายแยก 41 น้ำพุ - ท่าชี เชื่อมต่อ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12/11/2555
469
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
20/09/2555
988
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
20/09/2555
1191
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
20/09/2555
898
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา ประกาศ แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14/09/2555
695
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา ประกาศ แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแสนสุข หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14/09/2555
702

   หน้า 1 2