Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 19 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19/11/2557
30
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.นาพญา เรื่อง ประกอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
13/11/2557
45
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.นาพญา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อไปสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
13/11/2557
44
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
06/03/2557
63
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
06/02/2557
44
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556
24/12/2556
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
20/11/2556
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556
18/11/2556
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
25/01/2556
684
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายแยก 41 น้ำพุ - ท่าชี เชื่อมต่อ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12/11/2555
467
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
20/09/2555
977
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
20/09/2555
1181
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศ การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
20/09/2555
895
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา ประกาศ แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14/09/2555
680
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา ประกาศ แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแสนสุข หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14/09/2555
689
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
05/09/2555
658
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
05/09/2555
650
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา ประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา
28/08/2555
421
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพญา เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
28/08/2555
805